Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
 
 
 
 

Taakbeleid is niet alleen een verplichting die werkgevers en werknemers zijn overeengekomen in de CAO; het is allereerst een waardevol instrument om het werk dat op uw school moet gebeuren optimaal af te stemmen op de kwaliteit en de tijd van uw personeel.

De volgende vier uitgangspunten zijn daarbij van belang:

  1. de taakomvang: de afstemming van het takenpakket op de personeelsformatie
  2. de taakverdeling: de evenwichtige verdeling van het takenpakket over de personeelsformatie
  3. de taakbelasting: werkdrukvermindering door de evenwichtige verdeling
  4. de belastbaarheid: inzicht in de individuele belastbaarheid.

Taakbeleid op school of in de Stichting/Vereniging komt tot stand door draagvlak in het team of de teams en eenduidige afspraken over de taken, de taakinhouden en de omvang ervan. Door rekening te houden met de vier uitgangspunten kan op natuurlijke en inzichtelijke wijze tegemoet worden gekomen aan een eerlijke verdeling die recht doet aan inzet, bekwaamheden, kwaliteiten en leeftijd van de individuele personeelsleden. Dit vergroot de onderlinge samenhang en vermindert vaak het ziekteverzuim.

Met het programma ‘onderwijstaken.nl’ heeft u een instrument in handen waarmee u op een eenvoudige manier het gesprek met uw collega over taakinvulling inhoud kunt geven. Hiermee geeft u dan invulling aan de normjaartaak, BAPO-regeling, deskundigheidsbevordering en compensatieverlof. In één oogopslag wordt voor u en uw collega duidelijk of er sprake is van onder- of overbelasting in taken.

Wilt u het programma gratis uitproberen? Dat kan. Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!